XXL - satovi
Sat Mili-sav 8600 rsd
Sat Svet 12500 rsd
Sat Zrak 5750 rsd
XXL satovi su izradjeni od lameliranog hrastovog drveta i zaštićeni su organskim uljem, koje čuva prirodan izgled i svojstva drveta. Postoje tri varijante ovih satova.
Sat Svet: Glavni sat je dimezije 31,5 x 31,5cm, a preko lanaca je povezan za četiri manja sata dimenzije 12x12cm na kojima su izgravirana imena gradova.
Svaki sat se zasebno kači i zauzimaju max dimenziju 75x75cm.
Sat Mili-sav: Dimenzija kruga je 31,5cm, a ceo sat zauzima površinu od 65cm2. Funkciju brojeva preuzimaju drvca na čijim vrhovima se nalaze kružni drveni šrafovi.
Sat Zrak: Dimenzija kruga je 31,5cm, a ceo sat zauzima površinu od 60 cm2. Funkciju brojeva preuzimaju drvca različite dužine.

XXL Zidni sat - Svet

XXL Zidni sat - Svet

XXL Zidni sat - Zrak

XXL Zidni sat - Zrak

XXL Zidni sat - Mili-sav

XXL Zidni sat - Mili-sav

Pojednostavljivanje je vrhunac profesionalizma!
Steven Jobs, osnivač Apple-a