OGLEDALO 8

D: 50x110cm

Ovo ogledalo većih dimenzija možete kačiti na zid. Izrađena su od lameliranog hrasta, bukve ili jasena.
Zbog lepe linije i prirodnog materijala, izuzetno su elegantna.