LAMPA O
D: R20cm h25cm
Lampa O ima oblik lopte, izradjene od drveta, sa šupljinom u centralnom delu, u kojii se smešta led sijalica.
Lampa stoji na kružnom, drvenom postolju i njena visina je 25cm. Idealno je na stolu, umesto vaze ili na podu, praveći zaista divnu atmosferu.

Lampa O

... o inspiraciji ...

Lampa O