HP ZAPLET
D: 40x40x40cm
Hoklice Zaplet napravljene su od drveta, a sedalni deo je urađen od gurtni koje su naizmenično upletene. U osnovi je oblik HP hoklice, a gurtne daju hoklicu veću udobnost, ali i olakšavaju čitavu hoklicu. Iako su ove hoklice više namenjene za sedenje, i one se mogu preko useka slagati jedna na drugu. Hoklica Zaplet postoji u četiri boje.

HP Zaplet - 001

HP Zaplet - 002

HP Zaplet - 003

HP Zaplet - 004

HP Zaplet - 005

HP Zaplet

HP Zaplet

HP Zaplet

HP Zaplet