Ogledalo Saće
Ogledalo Saće
Unikatan dizajn

Pojednostavljivanje je vrhunac profesionalizma!

Steven Jobs, osnivač Apple-a

Ogledalo Saće

Dimenzije 25cm i 30cm
Ova ogledala manjih dimenzija možete lako uklapati i konbinovati sa ostalim delovima nameštaja. Izrađena su od lameliranog hrasta, bukve ili jasena.
Zbog lepe linije i prirodnog materijala, izuzetno su elegantna.