LAMPA CILINDAR
D: R25cm h50cm
Lampa Cilindar su izrađene od letvica jasena ili hrasta, zastićenih prirodnim uljima i voskom. Letvice su smeštene u dva simetrična kruga i grade cilindar.
U donji krug je smeštena drvena čašiva u kojoj je postaljena sijalica. Pored drvene, stona lampa ima i metalnu konstrukciju koja joj daje dodatnu čvrstinu.
Pri izradi lampe ima dosta ručnog rada.

Lampa Cilindar

Lampa Cilindar

Lampa Cilindar