STO 5
D: 50x90cm h40-50cm
Vama treba praktičan klub sto, kažemo Vam treba Vam Sto5. U osnovi stola inspirisanog igrom geometrijskih slika su tri petougla, od koji se jedan rotira oko svoje ose, pritom smanjujući ili povećavajući upotrebnu površinu stolne ploče. Sva tri petougla se nalaze na različitim visinama, međusobno su povezani i oslanjaju se na četiri oslonca. Prva petougaona ploča se nalazi na visini 40cm, na nju se oslanja sledeća na 45cm visine. Gornja, poslednja ploča je od mdf-a kao akcenat na ceo komad, ali takođe može biti u istom drvetu kao i ostatak stola, dajući jednu koegzistenznu i hramoničnu celinu. Klub sto je izrađen od bukve ili hrasta, a zaštita je organsko ulje i vosak, za završnom obradom koja ističu prirodnu lepotu drveta.

Sto 5

Sto 5