FOTELJA ĆOŠKIĆ
D: 60x70cm h45/90cm
Fotelja je izrađena od drvenog dela od hrasta u vidu dva rama i oslonaca. Drveni ramovi su popunjeni sunđerom, obloženi platnom, a sundjeri su oblikovani tako da savršeno prate ergonomiju tela prilikom sedenja. Materijali se mogu kombinovati po želji.

Fotelja Ćoškić - Siva

Fotelja Ćoškić - Siva

Fotelja Ćoškić - Siva

Fotelja Ćoškić - Štep

Fotelja Ćoškić - Štep

Fotelja Ćoškić - Štep

Fotelja Ćoškić - Plava

Fotelja Ćoškić - Plava

Fotelja Ćoškić - Plava

Fotelja Ćoškić - Zelena

Fotelja Ćoškić - Zelena

Fotelja Ćoškić - Zelena

Fotelja Ćoškić - Crvena

Fotelja Ćoškić - Crvena

Fotelja Ćoškić - Crvena

Fotelja Ćoškić

Fotelja Ćoškić

Fotelja Ćoškić

Fotelja Ćoškić