SAMO KOLEKTIVNI RAD ZANATLIJA - UMETNIKA - ARHITEKATA, BEZ INDIVIDUALISTIČKE OHOLOSTI MOŽE U PUNOM SMISLU ESTETSKI OVLADATI
SVEUKUPNIM PROCESOM ŽIVLJENJA I UVESTI - KROZ UMETNOST - LEPOTU U SRŽ SVAKODNEVNOG ŽIVOTA.
RAD KAO TEMELJ OBAVEZAN JE ZA SVAKOG UMETNIKA.
VALTER GROPIJUS, OSNIVAČ BAUHAUS-a