Nije meni krivo sto kradu moje ideje, već mi je žao što nemaju svoje.

Nikola Tesla

DEČIJA SOBA

Dečija soba je projektovana tako da je akcenat stavljen na njenu funkciju. Reč je o prostoru koji je gotovo ceo pod kosinom i zauzima svega 15m2. Iako je maksimalna visina plafona 270cm, korisni prostor je znatno niži, svega 150cm. Zahtev investitora je bio da se soba projektuje za potrebe dve devojčice.
S obzirom na to da u sobi postoji samo jedan prozor, vodilo se računa da se prirodno svetlo maksimalno iskoristi, tako da je radni sto postavljen u njegovoj blizini, na mestu gde je osvetljenost najveća.